“The Blockchain Should be the Basic Technology that Creates Social Value in the Mobility Industry” says Kay Woo

“We have to look at how the blockchain is used in the real world (in the mobility industry) to create a great social value.”

Kay Woo, founder of MVL attended the discussion on the Future of Transportation Policy Discussion Session at the 2018 Land, Infrastructure and Transport Technology Fair on June 7th to 8th in COEX, Convention and Exhibition Center, Seoul. During the discussion, he said, “We should pay attention to social value created through blockchain” in the mobility industry.

This event is a large-scale national event supervised by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport and held by the Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement that is in charge of the National Traffic R&D. From this event, the MVL team was invited to participate as a panelist in the “Mobility Policy Debate for Terrestrial Traffic Innovation” as a mobility and blockchain expert.

Kay Woo’s discussion was held after the introduction of the “Mobility X” concept by Kim Sun-Wook, the Ministry of Land Transport Development and the presentation of “Smart Mobility Future Scenario” by Kim Seok-Pil, the Vice President of H&P Partners. In response to the question of what role blockchain can play in building a smart mobility ecosystem, Kay Woo replied, “It should be recognized as a natural technology that is fundamental to creating social value.”

“There is a negative view on ICO, but it is a step to demonstrate the blockchain,” he said. “In the second half of the year, many services will be released so that many people will naturally become used to blockchain technology in real life.”

As an example, Kay Woo mentioned data ownership. “Driving data (which occurs when users use the existing centralized mobility platforms) does not fall into the ownership of the drivers or users that provide the service, but to the enterprise,” Kay Woo said. Moreover, he emphasized, “If it is based on the blockchain technology, data providers will receive the benefits that arise there because they go back to the users and the drivers.

As a result, more people can actively record mobility data. Therefore, we can use data to create a smarter mobility ecosystem.

When the cloud technology surfaced, people said it would change the world. People talked about it all the time but now, it is no longer a hot issue. Still, it is something that touches our everyday life. Think about Google Drive. We don’t really realize how often cloud technology is used, but if it disappears, it is going to be very inconvenient. Blockchain needs time until people are so used to it for it to bring safer roads and efficiency in the mobility world.

Kay said, “By the time the bubble of blockchain and people’s craze over it dies out, it will start showing its social impact in the mobility industry.”

This discussion focused on the future of transportation policy directions and R&D. Professor Kim Dong-Kyu of Seoul National University, who is also a MVL advisor, Ministry of Land, Infrastructure and Transport Director, the Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement, the Korea Transport Institute and more also participated as a panelist as well.

The content of the discussion will be uploaded on the Ministry of Land, Infrastructure and Transport YouTube channel later.

For more information, please visit http://www.techfair.kr/

우경식 엠블체인 대표, “블록체인이 모빌리티 산업의 사회 가치를 창출하는 기초 기술이 돼야한다”

“블록체인이 실생활에 사용되어 (모빌리티 산업에서) 얼마나 큰 사회적인 가치를 창출하는지 눈여겨 봐야합니다.” 

우경식 엠블 대표가 오는 6월 7~8일에 서울 코엑스에서 개최되는 국토교통기술대전의 미래교통 정책 토론 세션에 토론자로 참석해 모빌리티산업에서 “블록체인의 사회적인 가치 창출을 눈여겨봐야한다”고 강조했습니다.

본 행사는 국토교통부가 주관하고 국가교통 R&D를 총괄하는 국토교통과학기술진흥원이 주최하는 큰 규모의 국가 행사로서 여러 프로그램 중 엠블팀은 “국토교통혁신을 위한 모빌리티 정책토론회”에 모빌리티 및 블록체인 전문가로서 토론 패널로 초청 받았습니다.

엠블 우경식 대표의 토론은 국토부 신교통개발과 김선욱 사무관의 “모빌리티 X” 컨셉 소개, H&P 파트너스의 김석필 부사장의 “스마트모빌리티 미래 시나리오”에 대한 발표 이후에 진행됐습니다.

이날 우 대표는 스마트 모빌리티 생태계를 구축하는데 블록체인이 어떤 역할을 할 수 있는지에 대한 질문에 “사회적인 가치를 창출하는데 기초가 되는 자연스러운 기술로 인식돼야 한다”고 말했습니다.

이어 그는 “ICO에 대한 부정적인 시각이 있지만, 이는 블록체인을 실증하는 단계”라며, “하반기에는 많은 서비스가 출시돼 많은 사람들이 실생활에서 블록체인 기술을 자연스럽게 받아 들이게 될 것”이라고 전했습니다.

한 예로 그는 데이터 소유권을 언급했는데요. 우 대표는 “(이용자가 기존의 중앙화 모빌리티 플랫폼을 사용했을때 발생하는) 주행데이터는 서비스를 제공한 기사나 이용자의 소유권에 떨어지는 것이 아니라 기업에게 돌아간다”며, 블록체인 기술을 기반으로 둔다면 소유권은 이용자와 기사에게 돌아가기 때문에 거기에서 발생하는 이익을 데이터 제공자가 받게 된다고 강조했습니다.

이에 따라 더 많은 사람이 모빌리티 데이터를 적극적으로 기록할 수 있다는 건데요. 데이터를 활용하여 더욱 스마트한 모빌리티 생태계를 만들 수 있겠습니다.

클라우드 기술이 처음 소개됐을때, “세상을 바꿀 수 있다는 기술”로 인식됐지만 이제는 클라우드가 이슈화 되지 않고 있습니다. 하지만 실생활에 우리는 구글드라이브 등 클라우드 기반 서비스를 활용하고 있습니다. 없으면 일상이 불편한 많은 사람에게 익숙한 기술로 자리를 잡았습니다. 블록체인도 이렇게 익숙하고 자연스러운 기술이 돼 특히 모빌리티 산업에도 안전과 효율을 보장하는 날이 곧 오리라 엠블은 생각합니다.

“블록체인의 뜨거운 관심 혹은 ‘거품’이 빠졌을때 비로소 사회적인 가치를 창출할 수 있을 것”이라는 우 대표의 말이 참 와닿습니다.

본 토론은 미래 교통정책 방향과 R&D 등에 대한 주제로 이뤄졌으며, 엠블 우경식 대표 이외에 엠블 어드바이저인 서울대 김동규 교수님도 참석했습니다. 국토교통부 담당 과장님과 국토교통과학진흥원, 한국교통연구원 등도 토론자로 참여했습니다.

토론 전체 내용은 추후 국토교통부 유투브에 업로드 됩니다. (추후 공지 드리겠습니다.)

자세한 내용은 http://www.techfair.kr/ 을 확인 해주세요.

[Tin tức hàng tuần ngày 29/05] Hãy cùng xem MVL đã làm gì kể từ ngày 28/05 nhé!

Xin chào, chúng tôi là MVL đây.

Cùng xem qua các cập nhật của chúng tôi trong những tuần qua nhé. Hãy cập nhật đủ nhé vì có rất nhiều thông tin đấy!

Theo dõi chúng tôi tại đây: https://t.me/mvlchain_news_en

Cảm ơn.
Thân ái,
MVL

Cập nhật của chúng tôi cho đến ngày 28 tháng 5. Hãy xem chúng tôi đã làm gì.

[Kinh doanh]

<Hàn Quốc>
Nền tảng di động, Easi6 đã mở rộng số lượng nhà cung cấp để cung cấp thêm dịch vụ xe cho TMON (Ticket Monster, một trong những công ty thương mại điện tử hàng đầu tại Hàn Quốc). Một số nhà cung cấp khác bao gồm Gogoout của Đài Loan (https://gogoout.com/) cho phép khách hàng của TMON có thể đi lại thuận tiện đến Hồng Kông, Thâm Quyến, Đài Loan và Hàn Quốc. Chúng tôi hy vọng mở rộng hoạt động kinh doanh của Easi6, cho phép nó trở thành dịch vụ đầu tiên trong hệ sinh thái MVL.

<New York>
Người sáng lập MVL, Kay Woo đã tham gia Consensus năm 2018 do Coindesk tổ chức ở New York vào ngày 14 đến 15 tháng 5. Kay đã gặp gỡ và trò chuyện với người sáng lập nhóm Weblock, nhóm MyEtherWallet, người sáng lập IOTEX, QCP Capital Team và Giám đốc điều hành Amberdata trong sự kiện này. Ông cũng đã gặp Tiến sĩ Samuel, người đang làm việc trong Consensus và có cơ hội mời tiến sĩ đến buổi họp mặt MVL mà chúng tôi sẽ tổ chức ở Singapore. Consensus đang làm việc để mở rộng cộng đồng Etherium như một công ty được xây dựng bởi các thành viên sáng lập Etherium. Kay cũng tham dự buổi nói chuyện của Hội Người Hàn tại New York và gặp Hee-Seup Shin, Tổng Cố vấn Korbit cũng như Min Kim từ ICON.(https://ewhk4.app.goo.gl/jXR2)

<Việt Nam>
MVL tham gia với tư cách là một nhà tài trợ trong lễ hội Blockchain (tổ chức bởi Huobi Pro) được từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 5. Người sáng lập MVL — Kay Woo cũng đã có một bài phát biểu về một nền kinh tế có thể chia sẻ thực sự được tạo ra khi blockchain được áp dụng trên một nền tảng di động vào 4:20 tối (giờ Việt Nam) ngày 25 tháng 5. Sự kiện này được tổ chức trong hai ngày. (https://ewhk4.app.goo.gl/uGeF)

HTV và VTV đã có buổi phỏng vấn Kay Woo, giúp cho MVL nhận được nhiều sự chú ý hơn ở Việt Nam. MVL sẽ ra mắt dịch vụ đặt xe theo yêu cầu dựa trên nền tảng blockchain đầu tiên tại Singapore trong quý 3 năm nay. Sau đó, chúng tôi đang lên kế hoạch thực hiện một chiến lược thâm nhập vào Việt Nam. Do M&A của Grab và Uber trong kinh doanh Đông Nam Á đang diễn ra, những lo ngại về độc quyền đang gia tăng, và MVL hy vọng sẽ chiếm được thị trường Đông Nam Á bao gồm Việt Nam. MVL sẽ sử dụng chiến lược hoa hồng bằng 0 để đảm bảo doanh thu của các tài xế lái xe cũng như cung cấp một mức giá hợp lý cho khách hàng. (https://ewhk4.app.goo.gl/QbK9)

[ICO]

1) Tiến trình ICO
Public Sale của MVL đã kết thúc vào ngày 24 tháng 5 lúc 21:00 (giờ Hàn Quốc). MVL muốn cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ và tin tưởng vào những gì chúng tôi đã tạo ra. Khoảng 2,4 tỷ MVL tokens (bao gồm cả tiền thưởng) từ tổng số 4,2 tỷ MVL tokens đã được bán ở hai đợt Pre và Main Sale. Tất cả các tokens không được bán trong đợt Main Sale dự kiến ​​sẽ được tung bán sau khi chúng tôi được liệt kê trên sàn giao dịch. Các số cụ thể hơn sẽ được chia sẻ khi tokens được phân phối.

Chúng tôi đang thảo luận với rất nhiều sàn giao dịch để có thể được liệt kê trên danh sách sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người khi nó được xác nhận. Tokens sẽ được phân phối vào cuối tháng 5. Các tokens thu được bằng airdrop, bounty và nhiều hơn nữa sẽ được phân phối cùng một lúc. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cách thêm token vào ví cá nhân của bạn sớm thôi.

2) Người chiến thắng sự kiện Serendipity được công bố
Chúng tôi đã công bố những người chiến thắng trong sự kiện Serendipity 9:00 tối (giờ Hàn Quốc) ngày 19 tháng 5 cho những người đã hoàn thành việc đăng ký, tạo ví tiền của họ và đăng ký KYC vào nửa đêm ngày 17 tháng 5 (giờ Hàn Quốc). Do một số người tham gia không trả lời email xác nhận, chúng tôi sẽ tiến hành lại. Thông tin chi tiết về việc tiến hành lại này sẽ được thông báo khi được xác nhận.

[Sự phát triển công nghệ]

1) Phân phối Token
– Đã hoàn tất thử nghiệm hợp đồng MVL
Chúng tôi đã hoàn thành việc tạo và thử nghiệm hợp đồng mã thông báo ERC-20 của MVL. Nhóm phát triển MVL đã giới thiệu một thử nghiệm tự động, đã ngăn chặn được các vấn đề tiềm ẩn với mã thông báo ERC-20 thông qua khoảng 50 trường hợp thử nghiệm. Kết quả kiểm tra và mã nguồn cho mã thông báo MVL có tại đây: https://github.com/mvlchain/mvltoken

– Hợp đồng thông minh để phân phối các token MVL đã hoàn thành
Một hợp đồng token tự động phân phối mã thông báo cho người tham gia sau khi ICO hoàn tất đã được tạo. Những người đã tham gia trang web MVL chính thức sẽ tự động nhận được số lượng mã thông báo MVL mà họ đã mua trong địa chỉ ví đã đăng ký trên ‘My page’.

2) Phát triển ứng dụng gọi xe
– Chúng tôi bắt đầu phát triển ứng dụng gọi xe, đó là ví dụ đầu tiên của Hệ sinh thái MVL. Đây là một cột mốc quan trọng trong việc thực hiện lộ trình của MVL sau ICO. Không giống như các dịch vụ Uber hoặc Grab thông thường, ứng dụng này không áp đặt bất kỳ hoa hồng nào trên các trình điều khiển, vì vậy nó nhằm mục đích cung cấp một mức giá hợp lý và dịch vụ tốt hơn. Ứng dụng sẽ khởi chạy phiên bản beta tại Singapore vào cuối tháng 7. Xem thêm thông tin tại đây » https://mvlchain.io/ride_hailing

Cảm ơn bạn.
Nhóm MVL

Kay Woo, Nhà Sáng Lập của MVL, được chọn làm tham luận viên tại Diễn Đàn Tương Lai của Chính Sách Giao Thông trong Hội Nghị Đất Đai, Cơ Sở Hạ Tầng và Công Nghệ Giao Thông 2018

Từ khi hệ sinh thái di động dựa trên nền tảng Blockchain của MVLchain được giới thiệu, chúng tôi đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của chính quyền nhà nước, những học viện cũng như nhiều công ty đa quốc gia trên thế giới.

Kay Woo, nhà sáng lập của MVL đã được mời làm tham luận viên trong phần trao đổi về Tương Lai của Chính Sách Giao Thông được thực hiện tại Hội Nghị Đất Đai, Cơ Sở Hạ Tầng và Công Nghệ Giao Thông 2018. Sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 7–8 tháng 6 tại Coex, Seoul.

Đây là một sự kiện có quy mô tầm cỡ quốc gia và được giám sát bởi Bộ Đất đai, Cơ Sở Hạ Tầng và Giao Thông Vận Tải. Nhà tổ chức của sự kiện này là công ty chuyên về phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ của Hàn Quốc, nơi phụ trách về Nghiên Cứu & Phát Triển Giao Thông Quốc Gia.

Được chọn lựa từ nhiều đội ngũ, MVL đã được mời đến để trao đổi về chuyên môn di động và blockchain trong sự kiện “Tranh luận về Chính Sách Di Động Về Đổi Mới Giao Thông Đường Bộ.” Phần tham gia thảo luận của đội ngũ MVL sẽ được tổ chức tại phòng 301B, COEX từ 3pm ngày 7/6/2018.

Phần thảo luận của CEO Kay Woo sẽ được diễn ra sau phần giới thiệu của “Mobility X” trình bày bởi Kim Sun Wook, Bộ Trưởng Bộ Đất đai, Cơ Sở Hạ Tầng và Giao thông Vận Tải và phần thuyết trình “Di Động Thông Minh Tương Lai” được trình bày bởi Kim Seok-Pil, Phó Chủ Tịch của H&P và Cộng Sự.

Phần thảo luận này sẽ tập trung vào tương lai của chính sách giao thông, cùng với hướng đi nghiên cứu & phát triển.

Giáo sư Kim Dong-Kyu của Seoul National University, đồng thời cũng là cố vấn của MVL, Giám đốc của Bộ Đất đai, Cơ Sở Hạ Tầng và Giao Thông Vận Tải, Cơ Quan Công Nghệ Tiến Bộ Cơ Sở Hạ Tầng Hàn Quốc, Viện Vận Tải Hàn Quốc, cũng sẽ tham vấn vào đối thoại.

Nội dung buổi thảo luận sẽ được đăng lên kênh Youtube của Bộ Đất đai, Cơ Sở Hạ Tầng và Giao Thông Vận Tải sau đó.

Hơn thế nữa, sự kiện sẽ mở cửa miễn phí cho những ai thích thú với chủ đề tương lai của chính sách di động. Ngoài ra, con có những sự kiện tranh luận liên quan về vấn đề này như: National Traffic Hackathon, sự kiện Autonomous Driving Test, và triển lãm New Technology.

Nếu bạn có thờ gian, hãy đến và tham dự sự kiện này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: http://www.techfair.kr/

Hãy theo dõi chúng tôi để có thêm nhiều thông tin thú vị. Chúng tôi rất vinh dự nếu bạn có thể theo dõi kênh Facebook của chúng tôi.

Cách thêm đồng Token tùy chỉnh MVL vào “MyEtherWallet”

Xin chào! Chúng tôi MVL đây!

Thời gian bán đồng token của MVL đã chính thức kết thúc vào 21:00 (UTC + 9) ngày 24 tháng 5. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và hỗ trợ. MVL sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của những người ủng hộ chúng tôi.

Token của MVL sẽ được gửi tới bạn vào ngày cuối của tháng 5, bao gồm cả các mã thông báo liên quan đến các sự kiện ICO và tiền thưởng (bounty/airdrop) của chúng tôi. Bạn có thể xem mã thông báo nhận được nếu bạn là một trong số đó. Do đó, hôm nay chúng tôi trở lại với để hướng dẫn bạn cách để thêm đồng token MVL vào MyEtherWallet, đây là một loại ví ERC20.

1. Truy cập (https://www.myetherwallet.com/).

2. Nhấp vào “View Wallet Info” (Hiển thị thông tin ví tiền), chọn “Private Key” (Khóa cá nhân) để truy cập ví của bạn. Nhập khóa riêng của ví của bạn và nhấp vào “Unlock” (Mở khóa).

 

3. Thông tin về ví tiền của bạn sẽ xuất hiện. Để thêm đồng token tùy chỉnh vào, hãy nhấp “Add custom token” bên dưới góc phải của màn hình.

 

4. “Token Balances” sẽ xuất hiện. Nhập 0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71 cho “Token Contract Address”, MVL cho “Token Symbol” và 18 cho “Decimals”.

 

5. Đã xong ! Bây giờ bạn đã có thể kiểm tra lượng token của mình ở danh sách Token Balances.

CÁCH ĐỂ THÊM ĐỒNG TOKEN TÙY CHỈNH VÀO METAMASK

Xin chào! Chúng tôi MVL đây!

Thời gian bán đồng token của MVL đã chính thức kết thúc vào 21:00 (UTC + 9) ngày 24 tháng 5. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và hỗ trợ. MVL sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của những người ủng hộ chúng tôi.

Token của MVL sẽ được gửi tới bạn vào ngày cuối cùng của tháng 5, bao gồm cả các mã thông báo liên quan đến các sự kiện ICO và tiền thưởng (bounty/airdrop) của chúng tôi. Bạn có thể xem mã thông báo nhận được nếu bạn là một trong số đó. Do đó, hôm nay chúng tôi trở lại với để hướng dẫn bạn cách để thêm đồng token MVL vào MetaMask, một loại ví ERC20.

1. Kích hoạt trình duyện Chrome trên PC, và bấm vào “MetaMask” (biểu tượng hình con cáo) ở kế bên thanh địa chỉ.

Nếu bạn chưa cài đặt “Google Chrome Extension MetaMask”, vui lòng bấm vào link sau: https://ewhk4.app.goo.gl/h1gX 

 

2. Đăng nhập và bấm vào biểu tượng hình con người. Chọn ví tiền mà bạn đã dùng để tham gia vào đợt Token Sale bạn đã tham gia.

3. Bấm “Add token” ở mục menu “TOKENS”
4. Nhập 0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71 cho “Token Contract Address”, MVL cho “Token Symbol” và 18 cho “Decimals of Precision”.
5. Hoàn thành ! Bây giờ bạn đã có thể kiểm tra lượng token của mình ở mục menu TOKENS.

CÁCH TẠO VÍ ETH TRÊN METAMASK

Xin chào! Chúng tôi là MVL đây !

Chúng tôi khuyến khích các bạn nên tạo ví tiền ERC20 để tham gia vào ICO của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng MetaMask không phải là bắt buộc. Ví ERC20 nào cũng có thể sử dụng được.

MetaMask là một dạng Google Chrome mở rộng, nơi mà bạn có thể tạo và quản lý ví tiền Ethereum một cách an toàn và hiệu quả. Bạn có thể sử dụng MetaMask để gửi/ nhận Enthereums, và cũng có thể kiểm tra Token MVL mà bạn sẽ nhận được từ chúng tôi trong tương lai.

1.Kết nối vào trang chủ của MetaMask (https://metamask.io/) với trình duyệt Chrome, và bấm “GET CHROME EXTENSION”.

 

2. Tiếp tục bấm vào “Add to Chrome”

Khi MetaMask đã được cài đặt, bạn sẽ thấy có một icon siêu dễ thương hình chú cáo kế bên thanh địa chỉ của web, đó chính là biểu tượng của MetaMask.

 

3. Nhấp vào biểu tượng của MetaMask và bấm “Accept” (Bạn chỉ có thể nhấn “Accept” khi bạn kéo hết thanh công cụ xuống cuối trang).

<Nhấn “Accept”>

<Kéo xuống để nhấn được nút “Accept”>

4. Sau đó, bạn sẽ đến với 1 trang web như hình dưới. Vui lòng đặt 1 password mà bạn có thể nhỡ rõ, vì đó cũng chính là mật khẩu cho MetaMask của bạn. Sau đó nhấn “Create” để tạo tài khoản cho mình.

 

5. Sẽ có 12 con chữ xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Dãy chữ này sẽ được hỏi lại lần nữa trong trường hợp bạn muốn cài đặt lại tài khoản MetaMask của mình, vì vậy bạn nên copy vào một chỗ nào đó an toàn. Sau đó tiếp tục nhấn “I’VE COPIED IT SOMEWHERE SAFE”.

 

6. Bây giờ tài khoản MetaMask của bạn đã được tạo rồi đấy ! (Yay !)

Bấm vào biểu tượng hình con người phía trên bên phải màn hình, sau đó nhấn “Create Accout”.

 

7. Bạn vừa tạo xong ví tiền của mình. Để tìm kiếm địa chỉ, bấm vào biểu tượng có hình 3 dấu chấm ở bên trên của góc phải và nhấn “Copy Address to Clipboard”. Địa chỉ ví tiền của bạn đã được copy rồi đấy.

 

8. Bạn phải biết được “Private Key” của mình ngay lúc này. Bấm biểu tượng 3 dấu chấm rồi chọn “Export Private Key” và nhập password mà bạn đã dùng để tạo tài khoản MetaMask của mình ban đầu.

 

9. Ở đây bạn sẽ thấy được Private Key của mình (Nó được che ở đây vì mục đích bảo mật). Ở MetaMask, bạn sẽ luôn nhìn thấy được Private Key của mình mỗi lần bạn truy cập.

[6/5일 위클리 뉴스] 엠블 팀의 현재까지(6/5)의 주요 대외활동을 정리!

안녕하세요. 엠블팀입니다.

지난 몇 주간 있었던 다양한 국외 활동 관련 내용으로 다시 찾아뵙습니다. 더 자세한 사항은 하기 내용 확인 부탁드립니다.

텔레그램 뉴스 링크: https://t.me/mvlchain_news_kr

감사합니다.

엠블 팀 드림[6/5일 위클리 뉴스] 엠블 팀의 현재까지(6/5)의 주요 대외활동을 정리드립니다!

[비즈니스]
<한국> 

우경식 엠블체인 대표가 오는 6월 7~8일에 서울 코엑스에서 개최되는 국토교통기술대전의 미래교통 정책 토론 세션에 토론자로 초청 받았습니다.

엠블팀이 참석하는 정책 토론회는 6월7일 오후 3시부터 코엑스 301B호에서 개최되며 미래 교통정책 방향과 R&D 등에 대한 주제로 이뤄지며 우경식 엠블체인 대표 이외에 엠블체인 어드바이저이신 서울대 김동규 교수님도 참석하실 예정이며, 국토교통부 담당 과장님과 국토교통과학진흥원, 한국교통연구원 등도 토론자로 참여합니다.

자세한 내용 보기 >> https://ewhk4.app.goo.gl/Eywg 

<베트남>
5월 24일-25일에 열리는 블록체인 페스티벌(후오비 주최)에서 모빌리티 플랫폼이 블록체인을 도입했을때 어떻게 진정한 공유 경제가 이뤄지는지에 대한 우경식 대표님의 발표가 25일 오후 4시 20분(베트남 시간)에 진행 됐습니다.

발표 영상 보러가기>> https://www.facebook.com/mvlchain/videos/2117152111903336/

[ICO]
1)
 ICO & 이벤트에 대한 토큰 분배 안내
2018년 5월 31일 19시 (GMT +9)부터 토큰 분배가 시작되었고, 모든 분배가 완료 되었습니다. 이더리움 네트워크 상태 등으로 일부 토큰의 분배가 늦어진 점 다시 한번 사과드립니다.
MVL 토큰 컨트랙트:
https://etherscan.io/token/0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71

이번 분배 대상은, ICO 참여(공식홈페이, 코인레일, 토큰뱅크)자 분, ICO종료때까지의 에어드랍, 바운티, 각종 이벤트 참여에 대한 토큰 모두 입니다.

* 토큰 분배 관련 정리

0. 모든 토큰의 분배가 완료됨에 따라 6/4 11시 (GMT+9) 부터 토큰의 이동이 가능합니다. (코인레일, 토큰뱅크 참여자 모두 포함) 커스텀 토큰 추가 가이드는 아래를 참조 바랍니다. 커스텀토큰을 추가하셔야 MEW에서 토큰 수가 보이십니다.

메타마스크: https://ewhk4.app.goo.gl/sqMF
마이이더월렛: https://ewhk4.app.goo.gl/9AJ91.

1. ICO로 판매된 토큰 수는 약 62억 MVL (보너스포함) 입니다. 당초 ICO 판매로 기획한 총 87억 MVL의 71% 판매되었습니다. 이중 3개월부터 12개월까지의 Lock 이 있는 물량은 약 16억 입니다.

2. 퍼블릭 판매에서 판매되지 않은 약 18.6억 MVL 은 기 공지드린 바와 같이 거래소 상장 후 소각할 예정입니다.

3. 프라이빗 판매에서 판매되지 않은 약 6.4억 MVL 은 ICO 참여자분들(퍼블릭, 프라이빗 모두)께 참여하신 비율로 에어드랍을 진행할 예정입니다.

4. 텔레그램, 카카오톡, 바운티, 코인레일, 토큰뱅크, 코박 등에서 진행하였던 이벤트 에어드랍 역시 모두 분배가 완료 되었습니다. 코인레일, 토큰뱅크, 코박의 이벤트 관련한 문의 해당 채널에 문의 부탁드리며, 텔레그램, 카카오톡, 바운티에 대한 문의는 공식 바운티 텔레그램 방에서 문의 부탁드립니다.

공식 바운티 텔레그램 방: https://t.me/mvlchain_bounty
코인레일: https://coinrail.co.kr/
토큰뱅크: https://tokenbank.co.kr/
코박: https://cobak.co.kr/main

5. 엠블의 초기 유통량은 약 48억 MVL 이며, 이는 ICO판매와 이벤트 물량에서 Lock을 제외한 토큰 수 입니다. 이는 전체발행량의 300억 MVL의 약 16.7% 입니다.

* ICO 참여자분들께 드리는 에어드랍

0. 프라이빗 세일에서 판매되지 않은 약 6.4억 MVL을 에어드랍으로 진행하며, 대상은 ICO참여자 (프라이빗, 퍼블릭) 모두 입니다.

1. 당초 ICO로 잡았던 물량으로 ICO에 참여하지 않은 분들에게 혜택을 드리는 것은 형평성에도 맞지 않고, 법적으로도 문제가 될 수 있음을 검토 받았습니다. 이에 해당 물량의 에어드랍은 ICO참여자 모두에게만 참여하신 수량 비율대로 분배하는 에어드랍으로 결정하였습니다. (공홈, 코인레일, 토큰뱅크 참여자 모두 포함)

2. 위 6.4억 MVL 중 1차 에어드랍을 현재 진행중에 있으며, 모든 분배는 6/5일 오후에 완료될 것으로 보입니다. 이번 1차 에어드랍의 100% 6개월 Lock 입니다. Lock기준일은 5/24 21시(GMT+9) 입니다.

3. 1차 에어드랍의 전체 규모는 약 3억 MVL 입니다. ICO에 참여하신 토큰(보너스포함) 4.8%가 지급됩니다.

예를 들어 설명드리겠습니다.
– Pre 1차, 2 ETH 참여시,
> 2 ETH * 240,000 MVL = 480,000 MVL
> 480,000 MVL * 25% 보너스 = 120,000 MVL 보너스 (3개월 Lock)
> 전체 ICO 참여 MVL : 480,000 +120,000 = 600,000 MVL
> 이번 1차 에어드랍 지급 받는 MVL 수 = 600,000 * 4.8% = 28,800 MVL (6개월 Lock)
>> 1차 에어드랍 완료 전체 보유 MVL 수 = 628,000 MVL

중요, 이벤트에 참가하셔서 받으신 MVL의 경우 해당 에어드랍 대상이 아닌 점 참고 바랍니다.

4. 1차 에어드랍 후 남은 약 3.4억 MVL에 대해서는 추후 공지드리도록 하겠습니다.

2) 세렌디피티 이벤트 당첨자 발표
일부 당첨자 분들이 확인 이메일에 회신하지 않아 당첨이 취소되었으며 세렌디피티 이벤트의 당첨자(남은 수량: 104만 엠블 토큰)를 6월 4일에 재추첨했습니다. 회원가입, 지갑등록, KYC를 5월 17일 한국시 자정까지 해주신 분들을 대상으로 진행 됐으며, 당첨자는 엠블이 보낸 확인 이메일에 6월 11일 21시(한국시)까지 회신 주시기 바랍니다.

3) 공식 커뮤니티 운영
엠블체인의 공식 커뮤니티 채널은 텔레그램 영문, 텔레그램 한국 방 2개(t.me/mvlchain_en & t.me/mvlchain_kr)로 진행될 예정이며, 답변은 평일 오전 10시부터 오후 6시 (한국시간 기준) 진행될 예정입니다. 이에 현재 운영중인 카카오톡 1,2번 방은 2018년 6/7일 14시 까지 운영되고 이후 엠블 운영팀은 방에서 나갈 예정입니다. 되도록 텔레그램방으로 이전 부탁드립니다.

4) 상장 관련 문의
ICO 종료 후 많은 분들이 거래소 상장에 대한 질문을 많이 주고 계십니다. 이전 부터 말씀드린 바와 같이 어떠한 확정이 되지 않은 상태에서 공지를 드리는 부분은 여러가지 문제가 발생되기에, 확정되는대로 공지드릴 예정입니다. 다만, 빠르게 상장을 하기위해 엠블팀은 이전 부터 국내/외 거래소들과 논의중에 있으며, 최선을 다해 노력하고 있습니다. 따라서, 상장과 관련된 질문은 가급적 삼가부탁드리며 확정이 되면 공지드릴 수 있도록 하겠습니다.

이상입니다. 감사합니다.
엠블 팀 드림.

[June 5 Weekly News] What MVL has been up to June 5

Hello, this is MVL.

Read about our various updates for the past few weeks. A lot has happened so make sure you check out the feeds.

Follow us : https://t.me/mvlchain_news_en

Thank you.
Best,
MVL Team

Our updates until June 5. Check out what we have been up to.

[Business]
<Korea>

Kay Woo, the founder of MVL, has been invited to be a panelist in the Future of Transportation Policy Discussion Session to be carried out at the 2018 Land, Infrastructure and Transport Technology Fair that will be held on June 7th to 8th in COEX, Convention and Exhibition Center, Seoul.

Professor Kim Dong-Kyu of Seoul National University, who is also a MVL advisor, Ministry of Land, Infrastructure and Transport Director, the Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement, the Korea Transport Institute and more will also participate as a panelist as well.

See more >> https://bit.ly/2Lmd92l

<Vietnam>
CEO Kay Woo gave a speech on how a true shared economy can be created when blockchain is introduced to a mobility platform at the Blockchain Festival (hosted by Huobi Pro) held from May 24th to 25th.

See Video>> https://www.facebook.com/mvlchain/videos/2117152111903336/

[ICO]
1) ICO & Event Token Distribution Notice
Our token distribution began on May 31, 2018 at 19:00 (GMT+9), and all distributions are now complete. We apologize again for the delay in the distribution of some tokens due to the Ethernet network condition.
MVL token contract:
https://etherscan.io/token/0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71

This distribution includes tokens related to all ICO participation (those who took part in the official MVL homepage, Coinrail, Token Bank), tokens for airdrop, bounty, and participation in various events until the end of ICO.

* Token Distribution

0. As the distribution of all tokens is complete, the tokens can be moved from June 4 11:00 (GMT+9). Refer to the links below for the custom token addition guides (including Coinrail and Token Bank participants). You must add a custom token before you can see the number of tokens in MEW.

Guide to adding custom tokens (MetaMask): https://ewhk4.app.goo.gl/eC77
Guide to adding custom tokens (MEW): https://ewhk4.app.goo.gl/5nem

1. The number of tokens sold to ICO is approximately 6.2 billion MVL (including bonus). Initially, 71% of the total 8.7 billion MVL planned for ICO sales were sold. The amount of tokens with locks from 3 months to 12 months is about 1.6 billion.

2. Approximately 1.86 billion MVL tokens, which were not sold in public sales, will be burned after we become listed on the exchange as previously announced.

3. Approximately 640 million MVL tokens, which were not sold in private sales, will be distributed in an airdrop event according to how much each person participated in our ICO sale (both public and private).

4. All of the tokens related to the airdrop events that were conducted in Telegram, Kakaotalk, bounty, Coinrail, Token Bank, and Cobak were all distributed. Please inquire to the appropriate channels about the Coinrail, Token Bank, and Cobak events. For inquiries about telegram, kakao talk, and bounty, please inquire at the official bounty Telegram room.

Official Bounty Telegram Room: https://t.me/mvlchain_bounty
Coinrail: https://coinrail.co.kr/
Token Bank: https://tokenbank.co.kr/
Cobak: https://cobak.co.kr/main

5. The initial distribution amount was about 4.8 billion MVL tokens, which is the number of tokens excluding those that are locked in ICO sales and events. This is approximately 16.7% of the total issuance of 30 billion MVL tokens.

* Airdrop tokens for ICO participants

0. Approximately 640 million MVL tokens, which were not sold in the private sale, is going to be used in an airdrop event, and the target is all ICO Participants (Private, Public).

1. We were informed that it would not be equitable to provide benefits to those who did not participate in the ICO due to the volume that was originally estimated to be used in the ICO sales, and it could be a legal problem. We have decided to distribute the airdrop of this amount to the rate of participation of all ICO participants (including everyone who participated in the official MVL homepage, Coinrail and Token Bank).

2. Of the above 640 million MVL tokens, the first round of airdrop is currently underway and all distributions are expected to be completed on the afternoon of June 5. 100% of these tokens will be locked for six months. The lock date begins on May 24, 21:00 (GMT+9).

3. The total size of the first round of the airdrop is about 300 million MVL tokens. You will receive 4.8% of the tokens (including bonuses) you participated in the ICO.

Let us give you an example.
– If you invested 2 ETH in the first round of the Pre-sale,
> 2 ETH * 240,000 MVL = 480,000 MVL
> 480,000 MVL * 25% Bonus = 120,000 MVL bonus tokens (3 months lock)
> Total ICO participation: 480,000 +120,000 = 600,000 MVL
> The number of MVL tokens you will receive = 600,000 * 4.8% = 28,800 MVL (6 months lock)
>> Number of tokens you will have after this first round of airdrop = 628,000 MVL

Please note that those who have received tokens through events are not eligible to receive tokens through this airdrop event.

4. The event related to the remaining 340 million MVL tokens after this first airdrop event willl be announced later.

2) Serendipity Event Winners Announced
Some of the winners did not respond to our emails last time so we have 1.04 million MVL tokens to give out. We did a redraw on June 4 21:00 (GMT+9). Those who registered on MVL main homepage, registered wallet and completed KYC by May 17 11:59 Korea time were able to participate in this lucky draw. Winners, please respond to our email by June 11 21:00 (GMT+9).

3)Inquiries of Getting Listed
Many are asking us when we will be listed. We will let you know when things are final so until then please be patient with us. We are currently vigorously in talks with multiple exchanges home and abroad.

Kay Woo, Founder of MVL, Selected as Panelist for Future of Traffic Policy Discussion

Since the concept of MVL’s blockchain-based mobility ecosystem has been announced, we have attracted a lot of attention from the government, academic institutes, companies in various countries.

As a result, Kay Woo, the founder of MVL, has been invited to be a panelist in the Future of Transportation Policy Discussion Session carried out at the 2018 Land, Infrastructure and Transport Technology Fair that will be held on June 7th to 8th in COEX, Convention and Exhibition Center, Seoul.

This event is a large-scale national event supervised by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, and held by the Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement that is in charge of the National Traffic R&D.

Among the various programs, the MVL team was invited to be a discussion panel as a mobility and blockchain expert in the “Mobility Policy Debate for Terrestrial Traffic Innovation”.

The debate attended by the MVL team will be held at COEX room 301B from 3:00PM on June 7th.

CEO Kay Woo’s discussion will be held after the introduction of the “Mobility X” concept by Kim Sun-Wook, the Ministry of Land Transport Development and the presentation of “Smart Mobility Future Scenario” by Kim Seok-Pil, the Vice President of H&P Partners.

This discussion will focus on the future of transportation policy directions and R&D.

Professor Kim Dong-Kyu of Seoul National University, who is also a MVL advisor, Ministry of Land, Infrastructure and Transport Director, the Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement, the Korea Transport Institute and more will also participate as a panelist as well.

The content of the discussion will be uploaded on the Ministry of Land, Infrastructure and Transport YouTube channel later.

In particular, this forum will be open to anyone interested in the future of mobility policies. In addition to this debate, there will also be various events such as National Traffic Hackathon, Autonomous Driving Test Events, and New Technology Exhibitions.

If you have time, please feel free to visit the event.

For more information, please visit http://www.techfair.kr/

To hear more news, come join our Telegram group>> https://t.me/mvlchain_en