Cách thêm đồng Token tùy chỉnh MVL vào “MyEtherWallet”

Xin chào! Chúng tôi MVL đây!

Thời gian bán đồng token của MVL đã chính thức kết thúc vào 21:00 (UTC + 9) ngày 24 tháng 5. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và hỗ trợ. MVL sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của những người ủng hộ chúng tôi.

Token của MVL sẽ được gửi tới bạn vào ngày cuối của tháng 5, bao gồm cả các mã thông báo liên quan đến các sự kiện ICO và tiền thưởng (bounty/airdrop) của chúng tôi. Bạn có thể xem mã thông báo nhận được nếu bạn là một trong số đó. Do đó, hôm nay chúng tôi trở lại với để hướng dẫn bạn cách để thêm đồng token MVL vào MyEtherWallet, đây là một loại ví ERC20.

1. Truy cập (https://www.myetherwallet.com/).

2. Nhấp vào “View Wallet Info” (Hiển thị thông tin ví tiền), chọn “Private Key” (Khóa cá nhân) để truy cập ví của bạn. Nhập khóa riêng của ví của bạn và nhấp vào “Unlock” (Mở khóa).

 

3. Thông tin về ví tiền của bạn sẽ xuất hiện. Để thêm đồng token tùy chỉnh vào, hãy nhấp “Add custom token” bên dưới góc phải của màn hình.

 

4. “Token Balances” sẽ xuất hiện. Nhập 0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71 cho “Token Contract Address”, MVL cho “Token Symbol” và 18 cho “Decimals”.

 

5. Đã xong ! Bây giờ bạn đã có thể kiểm tra lượng token của mình ở danh sách Token Balances.